IDE OY

Käännöstoimisto

Asiakkaat

Asiakaskuntaamme kuuluu suuria suomalaisia pörssiyhtiöitä mm. kemianteollisuuden, lääketeollisuuden, puunjalostusteollisuuden, vakuutus- ja pankkitoiminnan aloilta sekä muita yrityksiä kaikilta elinkeinoelämän sektoreilta. Palvelemme myös ministeriöitä, virastoja ja oikeuslaitosta sekä muita valtion- ja kunnallishallinnon toimijatahoja ja järjestöjä. Tärkeän asiakasryhmän muodostavat asianajotoimistot, joilta tulevat toimeksiannot ovat sekä oikeustulkkaustehtäviä että juridisista teksteistä laadittavia ja auktorisoidun kääntäjän vahvistusta edellyttäviä käännöksiä.

Teemme paljon alihankintatöitä muille suomalaisille ja eurooppalaisille käännöstoimistoille. Palvelemme mielellämme myös yksityisasiakkaita.