IDE OY

Käännöstoimisto

Tietoturva


Käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muun tietoturvalainsäädännön mukaisesti. Luottamuksellisuus ja salassapito ovat kaiken käännös- ja tulkkaustoimintamme kulmakivi.

Tietoliikenneyhteytemme on järjestetty luotettavan ja turvallisen palveluntarjoajan kautta. Tietokoneemme on suojattu salasanoin eikä arkistoihin ole ulkopuolisilla pääsyä. Arkistoissamme olevien tiedostojen nimien perusteella ei ole mahdollista päätellä niiden sisältöä henkilötasolla. Emme talleta asiakkaiden tiedostoja pilvipalveluihin tai muualle verkkoon, vaan kaikki arkistomateriaali on ulkoisilla kovalevyillä, joita säilytetään salassapidettävässä suljetussa tilassa.

Emme luovuta käyttämiämme ja mahdollisia henkilötietoja sisältäviä käännösmuisteja ulkopuolisille emmekä käy niillä kauppaa. Käytämme tietokoneavusteisia käännösvälineitä vain omilla tietokoneillamme, ei koskaan verkossa. 

Toimeksiantoihin sisältyvät henkilötiedot poistetaan, kun toimeksiannon reklamaatioaika on umpeutunut. Kaikki sähköpostitse saapuvat käännöstekstit tuhotaan käännöksen valmistuttua ja mahdolliset kyselyt poistetaan asian ratkettua eivätkä ne jää yrityksen koneille. Yrityksen tulostamat paperiversiot tuhotaan.

Asiakkuuteen liittyvät tiedot säilytetään asiakassuhteen keston ajan ja poistetaan, kun niihin liittyvien kirjanpitoaineistojen velvoiteaika päättyy. Laskutustiedoissa olevat henkilötiedot siirtyvät sopimuksen mukaisesti tilitoimiston järjestelmään, jossa ne ovat suojattuina. 

Olemme tehneet asianmukaiset tietoturvaa ja salassapitoa koskevat sopimukset meiltä alihankintaa tilaavien toimistojen kanssa.